Disclaimer & huisregels

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Oeroek Enterprises niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Oeroek Enterprises aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Oeroek Enterprises. Oeroek Enterprises kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Oeroek Enterprises kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
De gebruiker van deze site wordt aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Oeroek Enterprises behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Huisregels

Wij waarderen je mening en reviews van sauna's en hotels. We laten echter niet alles toe. We willen dat de reviews op feiten gebaseerd zijn en niet onnodig kwetsend of persoonlijk worden. Discussies over artikelen dienen constructief te zijn en bij te dragen aan die discussie.

Hieronder staan enkele huisregels die je dient te volgen als je reacties wilt achterlaten op www.saunagespot.nl:

  • Plaats alleen reacties die relevant zijn en bijdragen aan de pagina waarop je ze plaatst.
  • Blijf netjes, beleefd en voorkomend.
  • Plaats geen discriminerende, racistische of onethische reacties.
  • Erotisch getinte reacties zijn niet welkom.
  • Plaats geen commerciële reacties. Als je op zoek bent naar een link naar jouw website maak dan een profiel aan en noem daarin jouw website.
  • Plaats altijd onder eigen naam en maak geen fake profielen aan.
  • Let op taalgebruik en interpunctie. Lees je reactie altijd goed door voordat je deze plaatst.
  • Herhaal niet je eigen standpunt in een nieuwe post.
  • Zet geen privegegevens en/of contactgegevens van personen/bedrijven in je reacties. Als je reageert op een sauna of hotel staan de contactgegevens al bovenaan de pagina.
  • Als er twijfel is over de juistheid van de feiten in een reactie kunnen we deze reactie naar eigen oordeel verwijderen of aanpassen. Indien we gedeelten van een reactie verwijderen vermelden we dat in de reactie zelf.

Reacties die niet voldoen aan onze huisregels beschouwen wij als spam en worden zo snel mogelijk verwijderd.

Niet voldoen aan de huisregels kan leiden tot het afsluiten van je account en tot beperkte/geen toegang tot de site.

Privacy en Cookies

Wij hebben een aparte pagina geschreven over ons Privacy en Cookie beleid.

Contact opnemen

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op via erik@saunagespot.nl, nathalie@saunagespot.nl of gebruik ons contactformulier.